Naqty elektrondy poştaƞyzdy engızuıƞızdı sūraimyz
Būl örıstı mındettı türde toltyryƞyz
*Bızdıƞ elektrondyq poştasy: support@qazlat.kz